Posts

Overexpression of cannabinoid receptor 1 promotes renal cell carcinoma progression

Authors: Jianfeng Wang, Yunze Xu, Yun Zou, Liangsong Zhu, Baijun Dong, Jiwei Huang, Yonghui Chen, Wei Xue, Yiran Huang, Wen Kong & Jin Zhang Published in Tumor Biology October 2016 Abstract Renal cell carcinoma (RCC) is a common urologic tumor with a poor prognosis. Cannabinoid receptor 1 (CB1), which is a G protein-coupled receptor, has recently…